ANBI-status van het Koninklijke Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

Koninklijk LGOG is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als zodanig is het LGOG verplicht een aantal gegevens openbaar te maken. Deze gegevens zijn hier bij elkaar gebracht. De gegevens worden regelmatig geactualiseerd.

1.     Naam van de instelling
Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)

2.     Het RSIN of het fiscaalnummer
Het RSIN is: 003042467

3.     De contactgegevens
Postadres: Koninklijk LGOG, Postbus 83, 6200 AB Maastricht
Kantooradres: Brusselsestraat 10D, 6211 PE Maastricht
Tel: 043-3212586
E-mail: info@lgog.nl
Website: www.lgog.nl

4.     Bestuurssamenstelling
a.     Dhr. A.M.J. Cremers, voorzitter
b.     Drs. M. W. van der Weerden, secretaris
c.     Dhr. R.F.M.H. Imkamp, penningmeester
d.     Dhr. F.L.M. Bouts, vice-voorzitter
e.     Mevr. B.M.P. de Fraiture, lid
f.      Dhr. M.P.G.M. van den Munckhof, lid
g.     Dhr. M.J.M. Put, lid
h.     Dhr. P.L.J. Wolters, lid

5.     Het beleidsplan
Klik hier voor het vigerende beleidsplan.

6.     Het beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Reiskosten worden naar keuze vergoed op basis van openbaar vervoer of tegen een kilometervergoeding van 23 eurocent.

Het LGOG is een vereniging en aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het LGOG is trendvolger van de arbeidsvoorwaarden van de Provincie Limburg en volgt de Collectieve Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Provincies. Conform deze overeenkomst wordt ook het beloningsbeleid nageleefd.

Directeur LGOG en overig personeel worden conform de daarin genoemde regeling beloond.


7.     De doelstelling

De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de gewestelijke geschiedenis en oudheidkunde van Limburg in de meest ruime zin en het bevorderen van de belangstelling voor deze geschiedenis in de samenleving (art 2 lid 1 van de Statuten).
 

8.     Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Klik hier voor een verslag van de activiteiten over 2015.
Ca. april van enig jaar is het verslag van de activiteiten over het voorgaande jaar beschikbaar.

9.     Een financiële verantwoording
Klik hier voor het financieel verslag over 2015.
Ca. april van enig jaar is het financieel verslag over het voorgaande jaar beschikbaar.