ANBI-status van de Stichting Vrienden van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)

De Stichting Vrienden van het LGOG is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als zodanig is de Stichting verplicht een aantal gegevens openbaar te maken. Deze gegevens zijn hier bij elkaar gebracht. De gegevens worden regelmatig geactualiseerd.

1.     Naam van de instelling
Stichting Vrienden van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap


2.     Het RSIN of het fiscaalnummer
Het RSIN is: 821209917

3.     Contactgegevens
Stichting Vrienden LGOG, Postbus 83, 6200 AB Maastricht

4.     Bestuurssamenstelling
a.     Dhr. H.J.J.M. van der Bruggen, voorzitter
b.     Dhr. A.M.J. Cremers, vice-voorzitter
c.     Dhr. H.J.L.M. Boersma, secretaris en penningmeester
d.     Dhr. M.W. van der Weerden, lid
e.     Dhr. R.F.M.H. Imkamp, lid
f.      Dhr. A.Fl. Gehlen, lid

5.     Beleidsplan
Klik hier voor het vigerende beleidsplan.

6.     Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Reiskosten worden naar keuze vergoed op basis van openbaar vervoer of tegen een kilometervergoeding van 23 eurocent.

7.     Doelstelling
De Stichting heeft ten doel de stimulering en ondersteuning van het werk van het LGOG en het verrichten of doen verrichten van al hetgene met het vorenstaande verband houdt (…) (art 2 lid 1 van de Statuten).

8.     Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Klik hier voor een verslag van de activiteiten over 2016.

9.     Financiële verantwoording
Klik hier voor het financieel verslag over 2016.