Archeologie in de etalage

In 2016 heeft de Provincie Limburg het programma Archeologie in de etalage voorgesteld, een actieprogramma waarvoor tot 2019 subsidie aan derden beschikbaar wordt gesteld. De Provincie Limburg nodigt iedereen via deze weg uit om leuke, publieksgerichte activiteiten te bedenken en, als voor de organisatie en uitvoering hiervan geld nodig is, daarvoor een aanvraag te doen in het kader van dit programma.

Klik hier voor een convocaat met meer informatie
Klik hier voor de flyer van dit actieprogramma