Beleidsplan

Van convocaat naar community. Werk in uitvoering!

Tijdens de op 18 april 2015 gehouden algemene ledenvergadering van het LGOG is het nieuwe LGOG-beleidsplan vastgesteld. Dit bestrijkt de jaren 2015 tot en met 2018.

In het plan, getiteld ‘Van convocaat naar community’, werden vijf thema’s uitgewerkt en drie zogeheten actielijnen aanbevolen. Het eerste thema heeft betrekking op het imago van LGOG. Het LGOG heeft veel te bieden aan geïnteresseerden in de Limburgse geschiedenis, zowel amateurs als professionals. Dit zou alleen in veel bredere kring bekend moeten zijn, aldus de samenstellers. Verder zouden kennis delen en professionaliseren een nog centralere plaats binnen het LGOG dienen te hebben. Tevens is een forse investering in de digitale infrastructuur noodzakelijk. Daarbij zou de website op de schop moeten. Ook was onderzoek nodig naar de (on)mogelijkheden van de sociale media. Ten slotte bepleitte de Werkgroep Beleidsplan intensievere samenwerking, zowel binnen de vereniging als met externe partijen. Dit bevordert niet alleen de slagvaardigheid, maar maakt het LGOG ook veel zichtbaarder in de maatschappij.

Een en ander resulteerde in drie actielijnen die op korte termijn aandacht behoeven: modernisering van de website, verbetering van de interne en externe samenwerking en het organiseren van een meer structurele ondersteuning van het Bureau in Maastricht.

Klik hier voor het volledige beleidsplan.

 

Stand van zaken

Er zijn eind 2015 vijf werkgroepen aan de slag gegaan, om het beleidsplan verdere invulling te geven en concrete actiepunten op te stellen. Deze vijf zijn:

  • Website
  • Imago
  • Externe Samenwerking
  • Kennis Delen
  • Communicatie 

De adviezen van de werkgroepen zijn inmiddels uitgebracht en door het Hoofdbestuur en de KSC besproken en op de ALV van najaar 2016 gepresenteerd aan de leden. Het programma van eisen voor de nieuwe website is opgesteld, maar bij de andere werkgroepen is er nog wel werk te verzetten om de adviezen ook daadwerkelijk invulling te kunnen geven.

Door het Hoofdbestuur zijn een aantal punten geselecteerd die op korte termijn aandacht verdienen. Deze lijst met punten vindt u hierHeeft u interesse om te helpen bij één of meerdere van deze punten? Stuur dan een mailtje naar info@lgog.nl