Social media

Sinds kort is het LGOG ook te vinden op social media! Klik hier voor uitleg. 

Provincie Limburg

Onderwijssymposium 2017

Op woensdag 1 februari 2017 organiseert het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in samenwerking met de Fontys Lerarenopleiding Sittard en De Nieuwste Pabo een symposium over Limburgse geschiedthema’s in het voortgezet en basisonderwijs onder de titel

 

‘Truuk nao hoes’
De didactisering van Limburgse geschiedthema’s

 

Tijdens deze dag, die zich uitstekend leent voor nascholing aan docenten geschiedenis, zal de vraag centraal staan hoe Limburgse geschiedthema’s kunnen worden behandeld in lessen geschiedenis. Limburgse geschiedenis staat immers niet op zichzelf, maar is onlosmakelijk verbonden met nationale en internationale ontwikkelingen. Uitgaande van de nieuwe exameneisen en de Tien Tijdvakken worden in workshops uitdagende werkvormen gedemonstreerd. Actief historisch denken is daarbij het uitgangspunt

Het symposium zal plaatsvinden in het Fontys-gebouw, Mgr. Claessensstraat 4 te Sittard.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00-10.30    Inloop en aanmelding (met koffie / thee in bedrijfsrestaurant)

10.30-11.15    Kick-off (Collegezaal 0.13a)             

11.30-13.00    Workshopronde 1

13.00-14.00    Lunch (bedrijfsrestaurant)

14.00-15.30    Workshopronde 2

15.30-16.00    Plenaire afsluiting: Hoe gaan we verder? (Collegezaal 0.13a)

16.00.16.30     Borrel (bedrijfsrestaurant)

 

Workshops:

1.    Kathleen Vandenbrande: Limburgse Romeinen

2.    Koen Henskens: De Limburgse Successieoorlog.

3.    Jos Meuwissen: Heksenvervolging en sociaal banditisme.

4.    Thijs van Vugt: Maastrichtse industrialisatie.

5.    Jos Venner: ‘Waarom kiest een Limburger voor de NSB?’

Het symposium is een erkende nascholingsactiviteit en kost € 50,-. Dit bedrag dient overgemaakt te worden naar NL28 INGB0006532369 ten name van LGOG onder vermelding van  'Symposium + naam'.

Alle deelnemers krijgen een certificaat als bewijs van hun deelname.

 

U dient zich in te schrijven voor drie van de vijf bovenvermelde workshops. Twee van deze drie zult u gaan volgen. Het inschrijfformulier vindt u hier. Schrijf u in vóór 15 januari 2017 om van deelname verzekerd te kunnen zijn. Let op: uw aanmelding is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag van € 50 is overgemaakt.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het LGOG,                          namens dNP,                         namens FLOS,

 

Martin van der Weerden                    Jack Claessen                        Maurice Heemels