Geschiedenisplatform

Geschiedenisplatform Limburg opgericht

Op een bijeenkomst in aanwezigheid van gedeputeerde Ger Koopmans op 8 januari j.l. is het Geschiedenisplatform Limburg opgericht. Het platform bundelt de krachten van provinciebreed werkende instellingen en verenigingen op historisch gebied in Limburg. Deelnemers zijn: het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, het Limburgs Museum, het Centre Céramique als beheerder van de Limburgbibliotheek, het Regionaal Historisch Centrum Limburg, en het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Deze instellingen doen al veel samen, maar ze denken dat het nog beter en ook meer structureel kan.

Doel van het Geschiedenisplatform is versterking van de onderlinge samenwerking door uitwisseling van kennis en informatie, afstemming van activiteiten, en het ondernemen van gezamenlijke projecten. Het Geschiedenisplatform wil dit doen in samenwerking en overleg met andere partijen in het historische en erfgoedveld.

De deelnemers aan het platform verwachten door samenwerking nog beter te gaan inspelen op de grote en gevarieerde belangstelling voor geschiedenis en erfgoed in Limburg, onder meer door gezamenlijke digitaliseringsprojecten en het beter benutten van informatietechnologie en nieuwe media.

Gedeputeerde Koopmans onderschreef het bevorderen van samenwerking tussen cultuur- en erfgoedinstellingen in de provincie. Hij vond de oprichting van het Geschiedenisplatform derhalve een goed initiatief en sprak de hoop uit dat die daadwerkelijk tot een betere afstemming en effectievere organisatie van het werk van de betrokken instellingen zou leiden.