Habetslezing 2013

De derde Habetslezing werd verzorgd door prof.dr. Joep Leerssen tijdens de academische zitting ten provinciehuize op 28 juni 2013 bij gelegenheid van de viering van 150 jaar LGOG. Zijn onderwerp: Het geheugen en hoe het Limburgs werd. Op een zeer aansprekende manier gaf hij inzicht in de wijze waarop geschiedenis zich in het geheugen van mensen vormt en nestelt en welke externe factoren daarbij een rol spelen.

In De Maasgouw 132 (2013) 92-95 verscheen een ingekorte versie van zijn lezing. In het Jaarboek 2013 van LGOG is een uitgebreide en volledig geannoteerde versie gepubliceerd.