Habetslezing 2016

Op donderdag 16 juni vond de zesde Habetslezing plaats te Oirsbeek, de geboorteplaats van naamgever Jos Habets. Spreker dit jaar was Pieter Caljé, verbonden aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Zijn voordracht was getiteld: "De geschiedenis van het Limburgse landschap. Naar een biografische benadering van het landschap".

Door de tijd heen is onze omgeving een steeds grotere rol gaan spelen in ons leven, als vorm van identificatie en natuurbeleving. Daardoor is de kwaliteit van het landschap ook een economische waarde gaan vertegenwoordigen en willen we dat er goed zorg voor wordt gedragen. Om die reden is landschap in de twintigste eeuw steeds sterker een bron van beleidsvorming geworden. Hans Renes was pionier in het historisch onderzoek met landschap als object, maar heeft weinig navolging gekregen de afgelopen 20 jaar. Voor het LGOG reden voor de oprichting van een Commissie Landschapsgeschiedenis. In zijn lezing ging Pieter Caljé in op de landschapsbiografie, als methode om het historisch oog voor een landschap te combineren met de vraag naar de toekomst. 

Vóór de lezing was de parochiekerk te Oirsbeek tijdelijk opengesteld van 19:00 tot 19:30, zodat geïnteresseerden het grafmonument van Jos(eph) Habets konden bezichtigen. Van deze optie hebben vele mensen gebruik gemaakt. Vanaf 19:30 was het publiek welkom op de Schepenbank (Oirsbekerweg 2A), waar de lezing om 20.00 startte na een kort welkomstwoord van voorzitter drs. Armand Cremers. Na de lezing is de Commissie Landschapsgeschiedenis, waar de heer Caljé voorzitter van werd, officieel geïnstalleerd.

                                       

De andere leden van de Commissie zijn:  Béatrice de Fraiture (archeologe), Rob Paulussen (archeoloog en bodemkundige), Maurice Paulissen (ecoloog en landschapskundige) en Lita Wiggers (historisch geograaf).

Ten slotte werd ook nog het 151e jaarboek gepresenteerd.

Al met al een zeer geslaagde avond!