Habetslezing door Theo Bovens

Op donderdag 18 juni organiseerde het LGOG voor de vijfde keer de Habetslezing. Deze jaarlijkse lezing is vernoemd naar Jos Habets (1829-1893), priester, archeoloog en medeoprichter van LGOG.

Dit jaar werd de Habetslezing gehouden door de gouverneur van de Provincie Limburg, drs. Th.J.F.M. (Theo) Bovens, historicus en erelid van LGOG. De titel van zijn voordracht luidde: ‘Een enigszins eigenaardige provincie’ – De Limburgse gouverneurs: 200 jaar des Konings, 200 jaar van Limburg’. Vragen die tijdens zijn lezing aan de orde kwamen waren: wie waren de Limburgse gouverneurs en commissarissen van de Koningin en Koning? Verschilden zij van hun collega’s in de overige Nederlandse provincies? Ook ging de heer Bovens in op hun taakvervulling: hoe zagen zij de positie van hun provincie in relatie tot het Koninkrijk der Nederlanden? Identificeerden zij zich met de provincie of meer met het centrale Nederlandse gezag en hadden zij iets met het idee van een Limburgse identiteit?De ‘gouverneurswand’ in het gouvernement te Maastricht, met portretten van (een aantal van de) Limburgse gouverneurs/commissarissen van de Koning(in). (Foto: Provincie Limburg)

De Habetslezing werd voorafgegaan door de uitreiking van de Habetspenning. Met deze penning eert het LGOG een persoon, vereniging, institutie of bedrijf voor een uitzonderlijke activiteit, waarmee de zorg voor het Limburgs erfgoed nieuw elan heeft gekregen. De Habetspenning werd dit jaar uitgereikt aan prof. dr. Paul Tummers, redactievoorzitter van Limburg. Een geschiedenis.

Habetslezing en uitreiking van de Habetspenning vonden plaats in ECI Cultuurfabriek te Roermond.