Social media

Sinds kort is het LGOG ook te vinden op social media! Klik hier voor uitleg. 

Agenda LGOG
20-02-2017 Venray i.s.m. Sectie Genealogie
Lezing over DNA en genealogie
20-02-2017 Genealogie i.s.m. Kring Venray
DNA en Genealogie
11-03-2017 Archeologie
Vrouwen in de Archeologie
17-03-2017 Parkstad i.s.m. Heemkundevereniging Landgraaf en de Openbare Bibliotheek Landgraaf
Stolpersteine
Provincie Limburg

Habetslezing

Sinds 2011 organiseert het hoofdbestuur van LGOG jaarlijks de Habetslezing. Met deze lezing hoopt LGOG de wetenschappelijke bestudering van de Limburgse geschiedenis te bevorderen. Ze is vernoemd naar een van de grondleggers van de geschiedbeoefening in Limburg, Jos Habets.

Joannes Josephus (Jos) Habets (1829-1893) kan met enige overdrijving de godfather van de Limburgse geschiedbeoefening worden genoemd. Kapelaan, pastoor, medeoprichter van LGOG, langjarig voorzitter van LGOG en redactievoorzitter van de Publications, eerste rijksarchivaris in de provincie Limburg. Historicus, kerkgeschiedschrijver, archeoloog. En vooral veelpublicist.

Toen het bestuur van LGOG het plan opvatte voor een jaarlijkse lezing, leidde de vraag naar wie die lezing moest worden vernoemd nauwelijks tot discussie. De Habetslezing dus. Telkens in juni, de maand waarin Habets overleed, en telkens op een wisselende locatie.