Notitie De Bruin

Tijdens de algemene ledenvergadering van LGOG op 27 oktober 2012 in Landgraaf heeft de heer dr. André A. de Bruin uit Sevenum het bestuur van LGOG een notitie aangeboden, getiteld 150 jaar LGOG. Van harte gefeliciteerd, maar hoe nu verder. Zoektocht naar historische sensaties. De heer De Bruin is LGOG-lid en onder meer auteur van Noord-Limburg integraal bekeken, een zoektocht naar de wortels van de Limburgse cultuur 1800-1850 (Sittard 2010). Klik hier voor zijn website.

De heer De Bruin staat in zijn notitie stil bij de historische en huidige betekenis van LGOG en doet, ‘met respect voor wat in anderhalve eeuw gepresteerd is’, een aantal suggesties om nieuwe(re) wegen in te slaan. Klik hier voor zijn notitie.

De notitie is onderwerp van beraadslaging op een van de komende bestuursvergaderingen van LGOG. Reacties van leden op de notitie zijn van harte welkom op het e-mailadres info@lgog.nl