Onderwerpen

Ben je van plan om een werkstuk te schrijven over de Limburgse Geschiedenis? Dan vind je op deze pagina een aantal ideeën voor onderwerpen. Natuurlijk kun je ook eens kijken naar de winnaars van de afgelopen jaren om te zien wat voor soort onderzoek zij hebben gedaan en waarom nou juist zíj de prijs in de wacht hebben gesleept!

 

Voorbeelden van onderwerpen/titels Profielwerkstuk

 1. De eerste bewoners van Limburg (vuursteenmijnen, bewoningssporen, archeologisch onderzoek, vuistbijlen)
 2. Noormannen (herkomst, invloed, plunderingen)
 3. Romeinse tijd (wegenaanleg, villa’s, begrafeniscultuur, oorlogsaspecten)
 4. Christendom (komst, verspreiding, bisschoppen)
 5. Kastelen en kasteelheren (bouw en bewoning, invloed van lokale heren op omgeving)
 6. Bokkenrijders (waarheid of mythe, bendevorming, armoedebestrijding)
 7. Geestelijk leven in kloosters (ontstaan, bouw, invloed op omgeving)
 8. De plaatselijke kerk (ontstaan, bouw, architectuur)
 9. Franse Tijd (revolutie, veranderingen in de samenleving, invoering burgerlijke stand, militaire dienstplicht)
 10. Limburgs dialect en tradities (voorkomen, ontstaan, plaatselijk harmonie)
 11. Een lokaal monument (achtergronden, bouwkundige aspecten, monumentenlijst)
 12. WO I (ijzeren draad, smokkel)
 13. WO II (bevrijding, NSB, verzet, jodenvervolging, dagelijks leven)
 14. Familiegeschiedenis (stamboom, herkomst, beroepen, betekenis voor de omgeving) 

 

 • Ook kun je eens kijken naar de reeks De kleine geschiedenis van Limburg in 25 dagen van Waanders Uitgevers en het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Klik hier voor een overzicht van de reek
 •  

 • Je kunt ook altijd bij je lokale archief binnenlopen en vragen of zij een idee hebben voor een interessant bronnenonderzoek. Waarschijnlijk helpen zij je dan al grotendeels op weg en een bronnenonderzoek doet het altijd goed bij Geschiedenis!
 •  

 Onderwepen in het boek Geschiedenis van Limburg; deel I (Maastricht 2000) van Jos Venner

Jagers-Verzamelaars 

1. Belvédere groeve gaf veel geheimen prijs.

2. Afvalkuilen en begraafplaatsen in Graetheidegebied bron van informatie.

3. Vuursteen, materiaal waar Limburg bekend om was. 

De Romeinse samenleving. 

1. Omvang en macht van de centrale Staatsmacht in het Maasdal.

2. In het Maasdal leefden de meest mensen in kleine nederzettingen ( er waren slechts weinig vici, wegdorpen). Men kwam daar minder in aanraking met de Romeinse cultuur.

3. Plaats en functie van een "villa".  

Frankische Tijd. 

1. Overgang markteconomie naar domeinstelsel. In Limburgs dreven.

2. Maastricht bisschopsstad; het aanzien van de bisschopszetel.

3. Sint Servaaskerk symbool van Macht.

4. Noormannen in het Maasdal 

Steden en Staten. 

1. Het versnipperde Maasdal; leven van burgers in oorlogstijd.

2. Ook al was het hertogdom Limburg maar klein, het was begerenswaardig bezit waarom ge vochten werd.

3. Centralisatie versus oude privileges in het Overkwartier.

4. Ontginningen in Limburg, vóór en ná 1000.

5. Mottekastelen in Limburg.

6. Macht en recht binnen een heerlijkheid in Limburg.

7. Verandering in de stadseconomie zet vanaf 17de Eeuw door in de Maassteden.

8. Kruimeldieven, vagebonden of geheime genootschappen in de landen van Overmaas.

9. Monniken van Rolduc.

Jos Venner, Geschiedenis van Limburg; deel II (Maastricht 2001) 

De Franse tijd 1794-1814

1) De bezetting van de Fransen in de periode 1794-1814 van het Maasdal en het begin van de huidige provincies Limburg in Nederland en België.

2) 'Vrijheid, gelijkheid en broederschap' in het Maasdal (1789-1800)

3) 'Nieuwe bestuurders, nieuwe wetten'; de hervorming van het bestuur onder de Franse bezetters (1794-1814).

4) Limburg en Napoleon (1800-1815). 

Limburg provincie van het Verenigd Koninkrijk 1815-1830
5) 'Verder onder de Hollandse vlag'; Limburg bevrijd van de Fransen (1814), vreugde of verdriet? 

Limburg kiest voor België 1830-1839
6) De tweestrijd in Limburg; bij Nederland wilde men niet, van België verwachtte men geen steun. 

Separatisme 1838-1848

7) Het onstaan van een negatief nationalisme; 'Alles beter dan Holland!'

8) De dubbelrol van Limburg; provincie van Nederland en lid van de Duitse Bond.

9) De Limburgse strijd voor een 'status aparte' binnen het Koninkrijk (1843-1844). 

Limburg een ontmoetingspunt van culturen
10) Limburg een grensland en ontmoetingspunt van verschillende culturen en talen. 

Limburg in isolement 1848-1914

11) Eenzaamheid en isolement; de moeizame integratie van Limburg in Nederland.

12) De invloed van het bisdom en buitenlandse kloosterordes; Limburg onder monseigneur Paredis (1840-1886). 

Limburg vindt zijn vaderland 1914-heden

13) 'In land zonder grenzen'; ingeklemd tussen het Rijnland en België.

14) De neutraliteit van Nederland in WO I en de daaruitvloeiende 'Nederland-gevoel' van Limburg.

15) Aandacht uit het noorden; de 'wingewesten' stijgen in aanzien. 

Limburg en het nationaal-socialisme
16) Limburg als broedplaats voor de NSB. 

Limburg in één dag bezet 10 mei 1940
17) In één dag onder de voet gelopen; de Duitse aanval op Limburg 10 mei 1940. 

In de bossen bij 'de Bedelaar'
18) 'Ondergedoken en verraden', onderduikers in Limburg tijdens WO II. 

De illegaliteit
19) 'De strijd tegen de bezetter', het verzet in Limburg tijdens WO II. 

De bevrijding van Limburg, september 1944-maart 1945
20)
'Eindelijk weer vrij', de bevrijding van Limburg.