PWS-prijs 2012

Het begint intussen een mooie LGOG-traditie te worden: de jaarlijkse uitreiking van de LGOG Profielwerkstukprijs. Vrijdag 22 juni was het voor de vierde keer zover. Tijdens de diploma-uitreiking van de Trevianum Scholengroep in Sittard kon hoofdbestuurslid dr. Antoine Jacobs het speciaal ontworpen beeldje van kunstenaar Ronald van Laar én een geldbedrag van vijfhonderd euro overhandigen aan de winnaar van 2012: gymnasiumleerling Ruud Penders uit Susteren.

Dit jaar ontving de jury van de prijs tien inzendingen van acht scholen uit de hele provincie. Zonder uitzondering getuigen ze van enthousiasme voor en betrokkenheid bij de Limburgse geschiedenis. Het vaak aanwezige persoonlijke raakvlak maakt de werkstukken bijzonder lezenswaardig. Een aantal inzendingen verdient volgens de jury zelfs een eervolle vermelding.

Het winnende werkstuk van Ruud Penders heeft als titel ‘Bestuurlijke invloed van de katholieke kerk in Limburg, 1850-1940’. De jury achtte zijn werkstuk prijzenswaardig vanwege de kwaliteit, de duidelijk herkenbare Limburgse component, het eigen onderzoek en de beoordeling van de bruikbaarheid van de bronnen.

Ruud probeert een antwoord te vinden op de vraag waarom de katholieke kerk in Limburg in de periode 1850-1940 zo’n grote invloed kon krijgen. Zijn interesse in dit onderwerp werd gewekt toen hij in het kader van een andere opdracht twee dagen meeliep in een klooster. Hij laat zien dat de kerk vanaf het midden van de negentiende eeuw alom in de samenleving aanwezig raakte en overal haar invloed liet gelden. Illustratief is het interview van Ruud met z’n 93-jarige oma. Hieruit blijkt hoe de katholieke kerk het leven van haar en haar familie beïnvloedde. Zozeer zelfs dat veel familieleden hun leven aan de kerk hebben gewijd.

Het LGOG hoopt dat de komende jaren meer leerlingen kiezen voor een onderzoek in Limburgs verleden. Het dankt de docenten die hun leerlingen hebben weten te stimuleren tot het schrijven van deze werkstukken en hoopt dat hun voorbeeld navolging vindt.

Klik hier voor het juryrapport.