Winnaar 2010

Renée Vranken uit Stein is door de jury (bestaande uit drs Marie-Jes Boonekamp-Wingen, dr Pieter Caljé en Simon Wolfs, master special education needs) uitgeroepen tot winnaar van de LGOG-Profielwerkstukprijs-2010. Het werkstuk van de leerlinge 6 VWO van de Scholengemeenschap Groenewald te Stein gaat over het ontstaan van carnaval in Limburg en is getiteld Lachen, gieren, brullen. Op de foto overhandigt LGOG-hoofdbestuurslid Antoine Jacobs het bij de prijs behorende beeldje van Ronald van Laar aan de winnares.

 

 

Samenvatting van het werkstuk

De schrijfster wilde dat het een echt mini-onderzoekje zou worden en koos daarom bewust voor een hypothese, namelijk “Het Limburgs carnavalsfeest is een uitvinding van de middeleeuwse kerk.” Zij plaatst twee visies naast elkaar: stamt het Limburgs carnavalsfeest af van de Germanen of stamt het af van de Middeleeuwse kerk.
Zij maakt duidelijk dat er al in de Oudheid feesten werden gevierd die erg lijken op carnaval., zoals het lentefeest van de Germanen. Ook zijn er genoeg woorden uit de Germaanse taal die nu nog steeds te maken hebben met carnaval, terwijl de omgekeerde verhoudingen tussen machthebbers en volk, met de daarbij horende bespottingen, er eveneens deel van uitmaakten.
Vanaf het begin van het Christendom werden vóór de aanvang van de vastentijd (carne vale) uitbundige feesten gevierd. Bij het concilie van Nice in 325 werden deze heidense feesten noodgedwongen gekerstend, maar uitspattingen en verkleedpartijen werden nog steeds zwaar beboet. Eerst na 1000 mochten er op bescheiden schaal vastenfeesten plaatsvinden. Later kreeg de kerk in de gaten dat strenge regels niet hielpen en dat mensen behoefte hebben aan een uitlaatklep; ze gaf aan het eind van de Middeleeuwen pogingen deze feesten uit te roeien maar op.
Renée constateert dat “haar hypothese dus niet klopt. Het vasten is een kerkelijke traditie, maar het feesten en gek doen zoals wij dat nu doen met carnaval, heeft ook in de oudheid al bestaan.”… “De kerk ging zich steeds meer met deze feesten bemoeien, om er controle over te houden. Zo zijn er toch heel wat kerkelijke invloeden bijgekomen. Je zou dus kunnen zeggen dat het Limburgse carnavalsfeest zoals wij het tegenwoordig vieren, van oorsprong heidens is, maar met kerkelijke aanpassingen.” 
 

Interview

Klik hier voor het interview met Renée dat naar aanleiding van de door haar gewonnen prijs verscheen in Dagblad De Limburger .