LGOG Sectie Genealogie

Laatste Genealogisch Nieuws

  Zie de agenda voor de lezingen

Derde Limburgs Kwartierstatenboek.

Het is zover! Op 21 november 2015 is het Derde Limburgs Kwartierstatenboek verschenen.

De geïllustreerde uitgave omvat maar liefst 448 bladzijden binnenwerk met 170 kwartierstaten van 65 inzenders en een zestal familiewapens.

Naast een inleiding, lijst van afkortingen en inhoudsopgave, bevat het boek uitvoerige aantekeningen, bron- en literatuur-verwijzingen.

Een apart hoofdstuk is gewijd aan aanvullingen op het Eerste en Tweede Limburgs Kwartierstatenboek. Het geheel is voorzien van een lexicografisch
register op familienamen van echtparen en personen.


Het boek is uitgevoerd in A4 formaat op HV MC Silk 135 gr. papier, genaaid en gebonden met een harde band.

Het boek is tegen contante betaling van € 29,95 van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur verkrijgbaar bij het Bureau van LGOG (Brusselsestraat 10D te Maastricht). Verzending is ook mogelijk. Maak dan € 39,95 per boek over op bankrekeningnummer (IBAN) NL28 INGB 0006532369 (BIC: INGBNL2A) van LGOG te Maastricht onder vermelding van ”Kwartierstatenboek” en de postcode en het huisnummer van het adres waar het boek naar toe moet worden gestuurd.

Wees er snel bij want de oplage is beperkt!

Arno Griens en Henk Boersma namens de redactie van het Derde Limburgs Kwartierstatenboek.

Index 3e Limburgse kwartierstaten Boek

Benieuwd naar de inhoud? De index staat hier! 
De index van deel 1 en 2 kunt u hier inzien.

Over de sectie

De sectie Genealogie van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap tracht haar meer dan 600 leden te stimuleren en inspireren bij het onderzoekswerk door het organiseren van cursussen, lezingen, excursies en bijeenkomsten en zelfs door concrete ondersteuning bij het uitgeven van familiegeschiedenissen. De sectie richt zich daarbij vooral op de bij genealogisch onderzoek in Limburg voorkomende problemen.

Een van de pijlers van de sectie vormt het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie. Dit tijdschrift verschijnt 4 maal per jaar met genealogische artikelen die van belang zijn voor Limburg. Het betreft zowel genealogieën als informatieve artikelen en bronnenuitgaven. De leden kunnen niet alleen artikelen ter publicatie indienen, maar ook vragen voorleggen aan de collega-leden over specifieke problemen.

Word lid van de Sectie Genealogie! U heeft dan de volgende voordelen:

 • Gratis toegang tot de lezingen van de Sectie
 • Toezending van
  • de Nieuwsbrief (3x per jaar per mail)
  • het tijdschrift Limburgs Tijdschrift voor Genealogie  (4 x per jaar, in kleur)
  • de Maasgouw, tijdschrift voor Limburgse geschiedenis
  • de Publications, jaarboek van het Koninklijk LGOG
 • toegang tot het intranet van de Sectie Genealogie middels een inlogcode. Op het intranet staat extra info over lezingen, kan men oude nieuwsbrieven lezen en kan men toegang hebben tot oude LTvG's (in de toekomst).

Het is mogelijk alleen een abonnement te nemen op het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie. De kosten hiervoor bedragen € 30,-- per jaar (incl. verzendkosten). Daarvoor krijgt de abonnee vier keer per jaar het tijdschrift. Aanvragen voor abonnementen s.v.p. per e-mail (info@lgog.nl) doorgeven aan het Bureau van Koninklijk LGOG.

 

 Twitter

Volg ons op Twitter : #SGLGOG en facebook