Over het LGOG

Rond het midden van de 19e eeuw groeide in Limburg belangstelling voor de geschiedenis van de eigen streek. De provincie was nog maar kort een staatkundige eenheid en moest haar eigen identiteit nog ontdekken. De naam 'Limburg' was verkregen door interventie van koning Willem I. De aloude naam van het Hertogdom Limburg mocht niet verloren gaan. Op 21 juni 1863 werd de historische vereniging: 'Société historique et archéologique dans le Limbourg' opgericht, naderhand omgezet in Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). Het Genootschap, dat nu omstreeks 3000 leden telt, wil de kennis van de geschiedenis en oudheidkunde van Limburg bevorderen èn uitdragen.

Klik hier voor een overzicht van de geschiedenis van LGOG.