Gelderntag in Viersen

Op zondag 5 september 2010 waren ruim driehonderd belangstellenden, waaronder 25 LGOG'ers, te gast in een zonovergoten Viersen (D) voor de 16de Gelredag. De organisatie was in handen van de Verein für Heimatpflege e.V. Viersen, die onder de bezielende leiding van haar voorzitter dr. Albert Pauly een gevarieerd en interessant dagvullend programma had voorbereid. De organisatie van de Gelredag is een grensoverschrijdend initiatief van een zestal historische verenigingen, waaronder LGOG. Het ochtendprogramma omvatte een tweetal lezingen. In de eerste werd op een zeer instructieve en aanschouwelijke wijze met name het vervaardigen van linnen uit vlas uit de doeken gedaan. In de tweede lezing ging de aandacht uit naar de in Viersen geboren, maar ook in Amsterdam gewoond hebbende Europese schrijver Albert Vigoleis Thelen, die met zijn boek Insel des zweiten Gesichts (onlangs in vertaling verschenen onder de titel Het eiland van het tweede Gezicht) furore maakte. Het middagprogramma stond in het teken van sprookjes, muziek, dans, kunst en architectuur. Aan het einde van de dag kreeg de voorzitter van LGOG, Karel Majoor, de gelegenheid de gasten warm te maken voor deelname aan de 17de Gelredag, die als één van de jubileumactiviteiten door LGOG in 2013 (op 6 oktober) georganiseerd zal worden. De organisatie daarvan is in handen van Kring De Weert (Weert) in samenwerking met wat inmiddels de Noordelijke Alliantie is gaan heten.